1 October 2005

Tois

Hydref 1af 22:35
Asu, mae'n rhaid fy mod yn heneiddio - neu mi faswn wedi sylwi ar y teclyn newydd yma ymhell cyn heddiw...