7 September 2005

Oman Golygus

Medi 7ed 01:14
Mae Oman yn wlad golygus iawn iawn, a'r pobl yn glen. Maent yn cymryd eu hetifeddiaeth o ddifri, ac yn ymdrechu i adeiladu adeiladau sydd yn adlewyrchu eu bod yn gwerthfawrogi eu hetifeddiaeth aú hamgylfchfyd. Trueni yw gweld gwlad sydd wedi gadael i'w busneswyr wneud llanast o'r lle gydag adeiladu rhemp a hyll. Dyma lun o dŵr dŵr Ibri.

Mmmm Blasus...

Medi 7ed 01:06
Blas debyg iawn i laeth gafr.....braf iawn ar ol diwrnod o waith chwysdoman !