21 January 2006

Democratiaeth Frenhinol

Ionawr 21ed 11:46
Erthygl ddiddorol am rym y we i hybu trafodaeth gwleidyddol yn y dwyrain canol. Mae hefyd yn rhoi cefndir fras i strwythur gwleidyddol Bahrain. Da ni wedi gweld cryn dipyn o dwrw yma yn ddiweddar, rhywbeth sy'n tueddu o godi o dro i dro achos o'r tynfa rhwng y Sunni a Shia ar yr ynys.

15 January 2006

Dim Damwain Heddiw, Inshallah

Ionawr 15ed 23:43
Stori drist iawn o flog Mr Mahmood, yn goleubwyntio unwaith eto - fel petae angen - y safon warthus o ddreifio a diogelwch drafnidiaeth drwy'r dwyrain canol. Nid ymosodiadau derfysgol yw'r perygl mwyaf yn y gwledydd yma, ond y damweiniau erchyll dyddiol ar y ffyrdd.
Peth od iawn hefyd, i gysidro fod y diwylliant arabiadd yn gwerthfawrogi teulu gymaint, a meibion yn enwedig. Y cliche mae rhywun yn glywed yn y cylchoedd expat yw bod y moslemiaid yn dreifio heb unrhyw barch at ddiogelwch am eu bod yn credu y gwnaiff Allah eu hamddiffyn. Ond lol ydy hyn - mae'r safonau dreifio yn gryn gwell yn Bahrain nag yn Saudi Arabia, ac yn dda iawn yn Oman. Peth diwylliannol ydy o, nid crefyddol.