10 November 2008

Digryndod

Tachwedd 10ed 2008 11:50
Newydd fod yn gwneud cryn dipyn o waith ar ffilmiau cartref yn ddiweddar, ag yn meddwl y byswn i'n blogio am Deshaker. Filter ar gyfer VirtualDub ydy Deshaker, sydd yn digrynu fideo drwy gymharu ffram efo'i ffram olynol a dilynol, a'i symud os oes cryndod. Mae'r canlyniadau yn gallu gwneud y gwahaniaeth rhwng fideo na all ei ddefnyddio a rhediad deniadol iawn. Wele'r wraig yn sgio - mae'r fideo gwreiddiol mor grynedig na all ei wylio heb gael cur yn y pen..

Mae VirtualDub ar gael YMA
A Deshaker YMA