30 September 2008

Bron Wadi Bani

Gorffenaf 10ed 21:20
Dyma beth wnes i ddysgu dros benwythnos yng Ngorffenaf pan aethom am ddreif a camp yn y mynyddoedd Hajjar o Wadi Bani Khalid drwy Jaylah i Fins
  • Paid a mynd i le nofio poblogaidd ar y penwythnos os na ti'n barod i'r missus orfod nofio o flaen cynulleidfa o gant o hogiau ifanc yn rhythu fel llouau (oedd, mi oedd hi wedi gorchuddio)
  • Os ti'n gyrru dy injan yn galed yn y ger 4x4 isel (fel pan ti'n dringo llwybr mynydd serth iawn, er enghraifft) a ti'n clywed gwich uchel yn dod o'r cefn, stopia dy gar. Os di'r gwich dal yna, doro dy ben wrth y tanc petrol a gwranda. Os ti'n clwad twrw berwi, stopia'r injan a gwna'n siwr fod pawb arall (Ynh enwedig y smocars) wynt-i-fyny o'r car. Disgwylia i'r petrol orffen berwi, agora'r cap (yn ofalus iawn, a paid a sefyll o'i flaen rhag i ti gael trochfa petrol pan saethith y cap allan achos o'r pwysedd yn y tanc) a'r drysau i gael gwared o'r nwy. Gofynna i dy hun os oes'na ddigon o wynt iddo fod wedi clirio'r nwy cyn i ti ail-ddechrau'r car
  • Paid a gor-yrru 4x4 yn y ger isel.
  • Paid a gyrru 4x4 cocsho (Ford Explorer), yn enwedig un cachu rwtch sydd yn gwario mwy o amser yn y garej nag allan (fy un i)