27 May 2009

Dial Yn Dubai

Mae Dubai yn le hawdd iawn i anghofio eich bod mewn gwlad gwbl wahanol, o ran ei moesau rhywiol, na Prydain. Mae'n edrych fel lle modern, mae merched o'r gorllewin yn gwisgo yno fel petaent ar y promenade yn Llandudno ar ddiwrnod o haf, mae'r clybiau llawn totty golygus a mae bobdim ar gael. T'ydy o ddim yn rhyfedd o gwbl fod yna orllewinwr bob hyn a hyn yn anghofio nad ydyw yn Magaluf neu Ibiza, ac yn ennill ticed adre, do not pass Go do not collect £200.
Achos wahanol iawn sydd wedi dod i'r amlwg y wythnos yma - Prydeiniwr yn defnyddio'r cyfreithiau llym i ddial yn ddifrifol ar ei wraig anffyddlon a'i chariad. Dychmygwch gadael eich ystafell gwesty i ddarganfod y cops tu allan i'r drws ! Tybed sut fedr y dyn aros yn Dubai ym mysg ei gyd-genedlaetholwyr wedi gwneud y fath beth ? A tybed be mae o'n dychmygu ddigwyddith rhyngtho a'r cariad, neu deulu'r cariad, neu deulu y wraig druan, yn y dyfodol - fysa chi'n dial ar rhywun am eich rhoi yn y clinc am flwyddyn am fymryn o slap & tickle diniwed ?
Cofiwch fihafio os ddowch drosodd i'r dwyrain canol bobol ! Nid Abertawe ar nos Sadwrn ydy o, er fod Dubai yn edrych reit debyg ar adegau...
Y stori yn y Times YMA
Ac ar y blog Secret Dubai YMA