6 March 2007

Cambrian Clebran

Mawrth 6ed 14:35

Bendith gwyrthiol newydd i mi diolch i'r rhyngwe drydan - Radio Cymru a Radio Pedwar ar gael yn fyw ddydd a nos ! :-) Mi faswn wedi bod yn falch iawn o hwn tra bywiais yn Lloegr. Dwi'n gaddo d'oes gen i ddim byd o gwbl i wneud efo'r cwmni - mae'n cysylltu mewn chwinc dros wi-fi a mae'r sain yn dda i gysidro mai ffrwd real mae'n ddefnyddio. OK dwi'n gwybod fod unrhyw gyfrifiadur yn gallu gwneud r'un peth, ond mae'n braf gallu taro un botwm amser brecwast a mynd yn syth at y coffi a wyau heb orfod ffwdan efo laptop.

4 March 2007

Cludda

Mawrth 3ydd 15:55
Distaw yn Oman ? Twt lol sut fedrwn fod wedi anghofio rhediad Dydd Gwyl Dewi y Bytheiwyr Ty Stwnsh ! Pot o sgows fawr i lenwi boliau bawb ar ol y cylch - wele www.omanshash.com

Pwniad

Mawrth 3ydd 14:50
Mi dderbyniais bwniad poleit yn ddiweddar - fel y pyped John Gielgud ar Spitting Image ers talwm - ar bwnc y blog yma, a digon teg hefyd. Ond diawl bobol mai'n ddistaw yn Oman'ma. Y stori fawr mis yma ydy fod Jim Davidson wedi bod yn ymddangos mewn gwesty lleol (I kid u not). Ond dyna fo - ddim nadu a puo cosmopolitan yw atyniad Oman....