20 April 2006

Sosialaeth i'r Bos, Rhyddfarchnadaeth i'r Gwas

Ebrill 20ed 08:18
Beth sydd o'i le efo'r erthygl hwn ?

Diddorol fod swyddog HR mewn diwydiant hollol wrth-undeb yn galw am fwy o gydweithio rhwng y cyflogwyr....synnwn os nad yw hyn yn gwbl yn erbyn y gyfraith mewn nifer o wledydd, gan gynnwys yr Unol Daleithiau a Chanada. Hoffwn glywed ei hymateb petae'r gweithwyr yn dechrau defnyddio "collaborative approach".....