13 November 2005

Crefydd a Llywodraeth

Tachwedd 13ed 15:26
Datblygiadau diddorol yma yn Bahrain dros yr wythnos diwethaf, mewn mater sydd - fel y rhan helaeth o faterion cymdeithasol yn y rhan yma o'r byd - yn ymglymu a chrefydd, gwleidyddiaeth, rhyddid a hawliau dynol. Mae llywodraeth Bahrain yn bwriadu deddfu cyfraith teuluol, sef cyfraith bydol a fydd yn rheoli materion rhwng aelodau teuluol megis ysgariad, cynhaliaeth plant, camdriniaeth yn y cartref ac yn y blaen. Yn draddodiadol mae'r materion yma wedi cael eu penderfynnu mewn llysoedd sharia, sef cyfraith Islamaidd.
Dadl yr ochr o blaid cyfraith bydol yw fod y barnwyr sharia yn afreolaidd ac yn wrth-fenywaidd. Dadl yr ochr o blaid cyfraith sharia yw fod cyfraith bydol yn disodli cyfraith Duw, ac felly yn annerbyniol. Mae'r ddadl wedi stolio rhywfaint ar hyn o bryd gan fod manylion y bwriad gyfraith yn anghlir - digon posib bydd y cyfreithiau yn eistedd y dda wrth ochr cyfreithau sharia - ond mae'na ddigonedd o farn a theimlad cryf ar y ddau ochr.
Mae'na fwy o fanylion ar y pwnc, a lluniau, yn y fan hyn... ac yn y fan hyn...

No comments: