21 January 2006

Democratiaeth Frenhinol

Ionawr 21ed 11:46
Erthygl ddiddorol am rym y we i hybu trafodaeth gwleidyddol yn y dwyrain canol. Mae hefyd yn rhoi cefndir fras i strwythur gwleidyddol Bahrain. Da ni wedi gweld cryn dipyn o dwrw yma yn ddiweddar, rhywbeth sy'n tueddu o godi o dro i dro achos o'r tynfa rhwng y Sunni a Shia ar yr ynys.

No comments: