28 February 2006

Athroniaeth AD Newydd ?

Chwefror 28ed 19:07
Oes'na rhywun sy'n gweithio yn AD ('Adnoddau Dynol', h.y. HR ia, neu 'ei-di') all ddweud wrthaf os oes'na athroniaeth newydd yn ymddangos yn y 'professiwn' sy'n deud y dylia chi gynnig llai o arian i bobl da chi'n drio gyflogi na mae nhw'n gael yn barod ?
Mi wastraffodd y Mrs brynhawn cyfan yn rwdlan efo rhywun oedd eisiau ei chyflogi am un chwarter be mai'n ennill yn barod, cyn dweud OK mi fysa fo'n cysidro hanner. Am yr un gwaith yn union. Mi gefais innau gynnig rhyw 10% llai na be dwi'n neud rwan, efo'r posibilrwydd o symud i Qatar (sydd dipyn llymach na Bahrain groesawus) mewn ryw naw mis am 10% yn llai eto. O ia ag ella fysa'r Mrs ddim yn cael gweithio yno. Be sy'n mynd drwy meddyliau'r pobl'ma ? Ydy nhw'n meddwl ein bod yn palu clwydda ?

1 comment:

Blewyn said...

Bah humbug