18 June 2007

Ffigyrau Cylchdro #1

Mehefin 18ed 15:58
Stori ddiddorol sy'n berthnasol i sefyllfa'r Gymraeg ar flog 'rhyddid' QandO. Dwi wastad yn synnu faint o bobl Cymraeg (neu bobl yng Nhymru) sy'n glynud i'r syniad o undod efo Lloegr heb gymryd amser i gysidro o ddifri pam fo Lloegr yn cadw Cymru yn ran ohono, a pham fo'r diwylliant Cymraeg yn chwarae rhan mor fychan o fywyd diwylliannol Prydain. Pwy yn Lloegr fysa ar eu ennill i hybu'r Gymraeg ? Pryd wneith pobl Cymru sylweddoli nad yw Prydain eisiau i Gymru lwyddo ? Cliciwch yma.

No comments: