10 November 2008

Digryndod

Tachwedd 10ed 2008 11:50
Newydd fod yn gwneud cryn dipyn o waith ar ffilmiau cartref yn ddiweddar, ag yn meddwl y byswn i'n blogio am Deshaker. Filter ar gyfer VirtualDub ydy Deshaker, sydd yn digrynu fideo drwy gymharu ffram efo'i ffram olynol a dilynol, a'i symud os oes cryndod. Mae'r canlyniadau yn gallu gwneud y gwahaniaeth rhwng fideo na all ei ddefnyddio a rhediad deniadol iawn. Wele'r wraig yn sgio - mae'r fideo gwreiddiol mor grynedig na all ei wylio heb gael cur yn y pen..

Mae VirtualDub ar gael YMA
A Deshaker YMA

2 comments:

Walesfforwm said...

Dwi wedi mwynhau darllen eich blog, a llongyfarchiadau gyda'i lwyddiant. Ond, dwi yn sylwi eich bod chi yn ffocysu ar faterion sydd yn ymwneud â Chymru.

Baswn i'n ddiolchgar os buasech chi'n tynnu sylw aelodau a chyfranwyr at ein prosiect newydd. Mae'n gais di-elw i geisio creu fforwm ar gyfer Cymru gyfan lle mae barn pawb ynglŷn ag unrhyw beth Cymraeg neu sydd yn digwydd yng Nghymru yn gyfartal, lle gallent trafod heb sylwadau sarhaus a bygythiol. Nid ydym yn ffafrio unrhyw safbwynt gwleidyddol na'n rhoi lan gyda unrhyw anghwrteisi ( hyn yn beth cyffredin yn anffodus y dyddiau yma)

Rydym yn croesawu pobl o bedwar ban byd, does dim gwahaniaeth ar eu ethnigrwydd, safbwyntiau crefyddol, crefydd neu rhyw. Os mae rhywbeth dechau ganddynt i ddweud, a'i fynegi wrth ystyried a pharchu eraill bydd wastad croeso ar Walesfforwm iddynt.

Mae ein staff i gyd yn gwirfoddolwyr, a bydd y cymedrolwyr yn cadw safonau uchel wrth gymedroli'r safle heb unrhyw beias gwleidyddol sail eu penderfyniadau.

Os rydych yn credu bydd hyn o unrhyw ddiddordeb i eich aelodau, a wnewch chi gyfeirio nhw at

WalesFforwm.com . Bydd Croeso Cynnes iddynt.

Linda said...

Wwwww, wnes i fwynhau hynna. Mae Helen yn sgio'n dda iawn , ac yn ofalus.
Sut andros y fedrist ti ffilmio a sgio ar yr un pryd heb gael codwm?