23 November 2006

Newyddion Jadeed

Tachwedd 23ed 22:52
Al-Jazeera Yn Saesneg
Lot o obaith yma yn Oman y bydd y darllediad o Al Jazeera yn Saesneg yn hybu dealltwriaeth o'r byd Arabaidd yn y Gorllewin......gawn weld.

3 comments:

Benjiman said...

Sut mae y traeth?

joanna davies said...

Hei Blewyn
Dwi wedi danfon ebost i ti ar:
blewyncoch@hotmail.com Ai ti yw hwn?
Dwi'n gweithio ar brosiect ar flogiau Cymreig ar hyn o bryd ac yn awyddus i weld os wyt ti dal ym Mharain neu wyt ti wedi dod nol i Gymru? Wyt ti'n mynd i gadw'r blog i fynd? Dwyt ti heb wneud un ers Tachwedd! Hwyl JOANNA

Blewyn said...

Na dwi wedi bod yn ddiog ar y diawl, a hefyd mae pethau gwleidyddol chydig bach mwy sensitif yma i'w gymharu a Bahrain,a t'ydy'r bobl ddim yn arfer trafod pethau felly yn agored...wedyn calla dawo.