4 March 2007

Pwniad

Mawrth 3ydd 14:50
Mi dderbyniais bwniad poleit yn ddiweddar - fel y pyped John Gielgud ar Spitting Image ers talwm - ar bwnc y blog yma, a digon teg hefyd. Ond diawl bobol mai'n ddistaw yn Oman'ma. Y stori fawr mis yma ydy fod Jim Davidson wedi bod yn ymddangos mewn gwesty lleol (I kid u not). Ond dyna fo - ddim nadu a puo cosmopolitan yw atyniad Oman....

No comments: