26 May 2007

Pry Cop

Mai 26ed 04:35
R'oedd y cradur yma yn disgwyl i'm croeso wrth i mi godi i fynd i'r gwaith rhyw dair noson yn ol. Yn ffodus roeddwn yn gwisgo sgidiau cap-bodiau dur, ddim sandals, a chafodd o ddim gwneud pryd sydyn o'm un o'm bodiau efo'i dau ddant mawr.

Dwi'm yn siwr os ydy ei ymddygiad yn arferol....fel arfer maent yn ofnus o olau ond roedd hwn i'w weld yn reit ddryslyd....bosib ei fod wedi buta darn o chicken curry o'r bins ag ei fod yn troi arno...

Dyma lun agos o'r cradur.

Dyma fo dudalen y diawl hyll ar wikipedia.

4 comments:

Huw said...

Diddorol.

Dwi o hyd wedi sidro pam dy fod yn y Bahrain? Dwi'n cofio ti'n deud dy fod yn byw yn Norfolk (a'r Alban ar un adeg) ac yn gwybod na rhywbeth i wneud efo olew/petrochemicals.

Be yn union wyt ti'n neud allan yn fana?

Blewyn said...

Dwi yn Oman bellach Huw (ag yn methu Bahrain yn arw o ran bars a bwytai..). Tyllu am olew ydw i.

Anonymous said...

Wedi dod ar draws dy flog di bore 'ma ac wedi mwynhau darllen dy sylwadau. Dal ati!
Harri

Blewyn said...

Dioch Harri - ti o gwmpas yma yn rhywle ? (gweld dy enw uchod)